Gaseste-ne pe Facebook

Condiții pentru internare

ACTE NECESARE PENTRU INTERNĂRII ÎN CADRUL CLINICII DE NEUROCHIRUGIE TÂRGU MURES

Pacienți asigurați în România:

- CARD DE SANATATE, in cazul lipsei acestuia adeverinta doveditoare de la Casa Județeană de Asigurări

 - adeverinta de salarizare, cupon de pensie, adeverință de șomaj sau adeverință de coasigurat

 - Adeverință cu zilele de concediu medical pe ultimele 12 luni

 - Carte de identitate, permis de resedință sau pasaport

 - Bilet de trimitere în dublu exemplar catre Clinica de Neurochirurgie obținut de la medicul de familie sau medicul specialist

 - Copie după ultimul certificat de concediu medical

Pacienți cetațeni ai statelor U.E. posesori ai Eurocard:

 - Document de identitate: carte de identitate sau pașaport valabil

 - Eurocard valabil

Pacienții neasigurați sau străini (din afara Uniunii Europene sau fară Eurocard valabil) vor semna un consimțămant de plată pentru serviciile medicale la începutul spitalizării urmând ca la sfârșitul acesteia să își suporte cheltuielile de spitalizare. Decontatrea de catre asigurator fiind în sarcina pacientului.